Dib Ugu Laabashada Dugsiga Inta Lagu Jiro COVID-19

Macluumaadka Daryeelka Ilmaha iyo Kheyraadka loogu talagalay Waalidiinta iyo Bixiyeyaasha

Xilliga ku-noqoshada dugsiga ee 2021 waa ka duwan yahay kuwa kale. Iyada oo degmooyin badan oo dugsiyeedka u guureen waxbarasho shaqsi ah deyrtan, waalidiinta ay tahay in ay ka shaqeeyaan meel ka baxsan guriga ayaa u halgamaya sidii ay u heli lahaayeen badbaado ka hor iyo daryeelka ka dib carruurtooda da'da dugsiga. Bixiyeyaasha xanaanada cunugga ayaa si adag uga shaqeynaya sidii ay u taageeri lahaayeen qoysaskan iyagoo u furaya meelo loogu talagalay carruurta da'doodu tahay 5-12.

Child Care Aware ee Washington ayaa taageeraya qoysaska iyo bixiyeyaasha markaan ku dhex soconno waqtiyadan aan la hubin. Waa kuwan qaar ka mid ah kheyraadka kaa caawin kara.

Kheyraadka waalidiinta:

Kheyraadka loogu talagalay bixiyeyaasha xanaanada cunugga ee raba inay u adeegaan carruurta da'da dugsiga ku jirta: