Goobaha Waxbarashada Hore ee Carruurta

Tani waa liistada Waaxda Carruurta, Dhalinyarada, iyo Qoysaska-ogolaanshaha beeraha ilmanimada hore:

 • Waxbarashada Carruurnimada Hore
 • Daraasaadka Caruurta iyo Qoyska
 • Horumarinta Aadanaha oo ku takhasusay ECE
 • Daraasadaha Caruurta / Horumarinta Caruurta
 • Waxbarashada Dugsiga Hoose oo leh mid ka mid ah taageerida soo socota
  • Waxbarashada Carruurnimada Hore
  • Waxbarashada Gaarka ah ee Caruurnimada Hore
  • P-3
  • P-3 Waxbarashada Gaarka ah

Kuwa kale ee u-qalma, barnaamijyada tacliinta:

 • Heshiiska Diiwaangelinta tooska ah (DTA) ee u dhiganta shahaadada ECE
 • Maamulka Ganacsiga (Shahaadada Kuliyada ee dhameystiran ee loo baahanyahay ECE)
 • Aqoonsiga Montessori (shahaadada la-buuxiyay ee loo baahan yahay)