Gargaarka Dhaqaale

Macluumaadka kaalmada maaliyadda iyo ilaha dhaqaalaha

Waxaan ku dhiirigelineynaa dhammaan ardayda inay codsadaan gargaarka lacageed ee kuleejka ay qorsheynayaan inay ka soo qayb galaan. Fadlan la xiriir waaxda kaalmada dhaqaale ee jaamacadda si aad u hesho akhbaar dheeraad ah, maadaama ay haystaan ​​fursado kale oo maaliyadeed oo la heli karo.

Macluumaadka iyo ilaha macluumaadka

Macluumaadka qaranka iyo ilaha

Fadlan fiiri Waaxda Waxbarashada ee Mareykanka bogga macluumaadka gargaarka ardayga ee federaalka, wixii macluumaad ah oo ku saabsan isku diyaarinta kulliyadda, noocyada gargaarka la heli karo, macluumaadka FAFSA iyo wixii intaa ka badan.

Deeqaha kale iyo deeqaha deeqaha: