Foomamka deeqaha waxbarasho

Child Care Aware ee Washington Deeqaha deeqaha iyo tilmaamaha

Fadlan akhri kuwan tilmaamaha inaad ogtahay waxa laga filayo adiga iyo waxa aad ka filan kartid Child Care Aware ee Washington Deeqaha Booqashada guriga waa la ballaariyay.

Haddii aad tahay a Bachelor’s Degree Pathway Aqoonyahan, fadlan akhri tilmaamaha barnaamijka. Booqashada guriga waa la ballaariyay.

Iyada oo ku xiran deeqda waxbarasho, waxaad u baahan doontaa inaad isticmaasho dhammaan ama qaar ka mid ah foomamka soo socda inta lagu jiro xilliga heshiiskaaga waxbarasho.

Waa maxay foomamka aad u baahan tahay?

Bachelor’s Degree Pathway Deeqaha

  • Foomka La-talinta Waxbarashada
  • Foomka Sheegashada Lacag celinta
  • Foomka EFT (Deposit Toos ah)
  • Foomka Sheegashada Wakhtiga Siideynta
  • Jadwalka Ardayga

Deeqda Shahaadada Shahaadada

  • Foomka Sheegashada Lacag celinta
  • Foomka EFT (Deposit Toos ah)

Foomamka ayaa loo soo diri karaa scholarships@childcareawarewa.org