Kheyraadka lagula Hadlo Caruurta Ku Saabsan Midabtakoorka

Ka Hadalka Jinsiyada iyo cunsuriyada caruurta

Buugaagta caruurta ee ku saabsan Jinsiyada iyo cunsuriyadda

Ka Hadalka Rabshadaha Jinsiga iyo Midabtakoorka Booliiska ee Carruurta

Farshaxanka Fasalka iyo Qalabka barida

COVID-19 iyo cunsuriyadda