<i class="pause far fa-play-circle"></i>

Arrimaha Tilmaamaha Carruurta

90% maskaxda ilmaha waxay ku dhacdaa da'da 5.

Xannaanada carruurta ee tayada waxay caawineysaa carruurta
ku sii fiican dugsiga iyo nolosha.

Daryeelka Carruurta Ogeysiiska Washington wuxuu ka caawiyay in uu la cayaaro 1 ilmo leh xanaano caruur oo tayo sare leh Sanitan sanadkii hore.

In News

In News

Bixiyeyaasha Xannaanada Ilmaha & Qoysaska si ay uga Faa'idaystaan Sharciga Bilowga Xaqa ah ee Carruurta

Guddoomiyaha Gobolka Washington Inslee waxa uu saxeexay Xeerka Bilawga Carruurtu Maajo 7, 2021. Sharcigan taariikhiga ahi waxa uu xoojiyaa nidaamka daryeelka carruurta ee Washington isaga oo caawinaya qoysaska leh carruurta yaryar iyo kuwa shatiga leh.

Read More →

Saameynta Washington

14,456

qoysas

helay sannadkii hore daryeelka carruurta ee tayada leh

3,921

bixiyeyaasha

xannaaneyn horumarin ah oo ay ka qayb qaadatay Early Achievers

1,000+

deeq waxbarasho

loo siiyay waxbarashada bixiyaha

Fariintaan khaldan waxaa kaliya oo u muuqda maamulayaasha WordPress

Khalad: Wax quudin ah lama helin

Fadlan tag bogga dejinta quudinta Instagram si aad u abuurto quudin.